TESTIRANJE ROAL MASE

Dabiste bili sigurni da će vaša rojal masa "teći" kako treba, kašičicom izvadite malu količinu mase i pustite da iscuri natrag u posudu. Pri tome će se na površini stvoriti kružić na mestu gde je masa kapala. Rojalmasa je spremna za "slikanje" ako na površini nestane linija kruga dok izbrojite do 10. Gustina rojal mase je ključ za uspeh u radu.